Dịch vụ của công ty

  • Thiết kế giải pháp nguồn.
  • Cho thuê thiết bị nguồn.
  • Lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị nguồn
  • Thay thế, sửa chữa thiết bị nguồn.
  • Đánh giá, cân chỉnh thiết bị nguồn
Xem chi tiết các dịch vụ

Các giải pháp