LĨNH VỰC Y TẾ

  1. Hệ thống UPS dùng để lưu điện cho các thiết bị chẩn đoán hình ảnh MRI, CT, DSA…và thiết bị xét nghiệm trong các  bệnh viện. 
  2. Hệ thống tủ biến áp cách ly IPS phòng mổ kèm bộ giám sát trung tâm và cảnh báo tại phòng trực y tá và tại các phòng mổ.

GIẢI PHÁP NỔI BẬT

Bộ nguồn UBS 300A

Image Box text

Bộ nguồn UBS 300A

Image Box text

Bộ nguồn UBS 300A

Image Box text