BỘ LƯU ĐIỆN SALICRU CUBE3+ 7.5KVA – 200KVA 3 PHA

Công suất 7.5KVA – 200KVA 3 Pha 380/400/415 Vac

Công nghệ chuyển đổi kép Online Double Conversion, DSP

Ứng dụng trong lĩnh vực IT, Y tế, Công nghiệp, Dân dụng

Xuất xứ: TÂY BAN NHA

Danh mục: